Tiemaksujen laskutus

Tieyksiköiden perusteella määrättäviä maksuja sanotaan tiemaksuiksi.
Tieosakkaat voivat myös päättää, että tiemaksuun sisältyy tieyksiköiden perusteella määrätyn maksun lisäksi kaikille tieosakkaille määrättävä samansuuruinen perusmaksu, joka kattaa tiekunnan hallintoasioiden hoitamisesta aiheutuvat välittömät kulut.

Tiemaksujen lisäksi voidaan periä myös käyttömaksuja. Käyttömaksuja voidaan periä es. osakkaiden tilapäisistä kuljetuksista, mitä ei ole huomioitu yksiköinnissä, sekä ulkopuolisilta tienkäyttäjiltä. Samoin pelkästään metsätaloutta palvelevilla teillä voidaan periä vuotuisten yksikkömaksujen sijaan käyttömaksuja kuljetuksista.

Tiemaksujen ja käyttömaksujen viivästyskorko on kuusi prosenttia. (YksTl 88 §)

Laskujen teko Wintiellä

Tiemaksulaskut NetWintiellä

  1. Mene laskut-osioon
  2. Tee laskut maksuunpanoluettelosta
  3. Osakaskohtaisten lisäysten/hyvitysten teko onnistuu menemällä kyseiseen laskuerään sekä valitsemalla halutun osakkaan lasku.
  4. Lähetä laskut Matrisetin postituspalvelun avulla tai tulosta laskut. Laskut voi lähettää myös sähköpostilla niille osakkaille, joilla on sähköpostiosoite.
  5. Laskut saa siirrettyä kirjanpitoon ja maksamattomat laskut saa muutettua muistutuslaskuksi.
  6. Käyttömaksuja ja muita laskutustarpeita varten löytyy tyhjä laskupohja.

Vinkki Wintien ja NetWintien käyttäjille

Wintien ylläpitopalveluun sekä NetWintiehen kuuluu myös tiekunnan kotisivupalvelu. Muistuta osakkaita kotisivuista. Mainitse laskun lisätieto-kentässä tiekunnan kotisivujen osoite sekä osakkaiden käyttäjätunnus ja salasana.