Maksuunpanoluettelo

Maksuunpanoluettelo osoittaa tieyksikköä vastaavan tiemaksun suuruuden, kunkin tieosakkaan suoritettavaksi tieyksikköjen perusteella lasketun tiemaksun määrän, koottavien tiemaksujen yhteismäärän sekä niiden suorittamisajan. Jos käyttömaksuja peritään, niin niistä on tehtävä käyttömaksujen maksuunpanoluettelo.

Luettelo(t) on pidettävä asianosaisten nähtävillä vähintään 14 päivää ennen sitä tiekunnan kokousta, jossa luettelo tulee vahvistettavaksi. Luettelon nähtävilläolosta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Luettelon laadinta Wintiellä

Maksuunpanoluettelo ja Matrisetin kirjeiden postituspalvelu

Maksuunpanoluettelon saa liitettyä myös postituspalvelulla lähetettäviin kokouskutsuihin. Valitse kokouskutsutoiminnossa postituspalvelu-kohdasta valinta ”Liitteenä maksuunpanoluettelo”. Tämän jälkeen aukeaa liitettävä maksuunpanoluettelo tarkistettavaksi.

Luettelo on oletuksena ilman maksimikustannustarkastelua. Luettelon postitus maksimikustannustarkastelulla: Valitse kokouskutsun postituspalvelukohdasta valinta ”Maksimikustannustarkastelun mukaisesti”.

Luettelon laadinta NetWintiellä

Valitse kohta Maksuunpanoluettelot ja linkki ”Uusi maksuunpanoluettelo”. Syötä halutessasi tunniste (es. Vuosi 2010), määrittele laskentaperuste sekä mahdollinen perusmaksu. Valmiin luettelon saa myös pdf-versiona.
Laskujen teko luettelon pohjalta tapahtuu menemällä Laskut-osion kohtaan ”Uusien laskujen luonti maksuunpanoluettelosta”

Vinkki Wintien ja NetWintien käyttäjille

Maksuunpanoluettelon voi laittaa nähtäviksi myös tiekunnan kotisivujen dokumentit-osioon. Vain tieosakkaat pääsevät katsomaan dokumentteja. Muista mainita kokouskutsussa tiekunnan kotisivujen osoite sekä osakkaiden käyttäjätunnus ja salasana.