Yksiköinti

Yksiköinnin tarkoituksena on määrittää kunkin osakkaan osuus tiekunnan menoista. Osakkaan osuutta arvioitaessa huomioidaan mm. tien vaikutuspiirissä olevan alueen suuruus, tienkäyttömäärä sekä mahdollinen elinkeinotoiminta.

Olemassaolevaa yksiköintiä joudutaan päivittämään esimerkiksi silloin, kun tien käyttäjäksi tulee uusia osakkaita tai vanhojen osakkaiden tien käytössä tapahtuu muutoksia.

Wintie ja NetWintie -ohjelmien yksiköintiosiot perustuvat Maanmittauslaitoksen julkaisemiin ohjeisiin yksityisteiden tienpidon ositelusta.

Yksiköinti ja yksikkölaskelma Wintiellä

1. Varmista tien tiedoista, että tie on oikealla metsänkasvualueella

2. Mene osakkaan tietoihin ja aseta ajoneuvo- & eläinmäärät sekä ruksaa tieosakastyypit.

3. Lisää liikennelaji klikkaamalla haluamaasi liikennelajin lyhennettä osakasikkunan yläreunasta. Syötä tievälin sijaintitiedot ja valitse mahdolliset painoluvun korjaustekijät ja paina käytä. Osakkaan liikennelajit näkyvät osakasikkunan vasemmassa laidassa. Liikennelajia klikkaamalla pääset muokkaamaan ja katsomaan liikennelajin tietoja. Lisättyäsi osakkaan kaikki liikennelajit siirry seuraavaan osakkaaseen.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät ohjelman ohjeesta. Ohje -> Tienpidon osittelu

Wintie tukee myös sivuhaarojen erottelua. Näin tien eri osille voidaan määrittää omat yksiköt. Es. sillan kustannukset voidaan kohdistaa vain sillan takana oleville osakkaille.

Tieyksiköinti NetWintiellä

1. Mene Osakkaat-sivulle ja klikkaa haluamasi kiinteistön nimeä.

2. Käytössä olevat yksiköt näkyvät kiinteistön sivulla. Vieressä olevasta linkistä ”Uusi yksikkölaskelma” pääset tekemään, muokkaamaan ja katselemaan uutta yksiköintiä.

3. Aseta painoluvun korjaustekijät. Lisää tämän jälkeen liikennelajit.

4. Uuden laskelman käyttöönotto tapahtuu Osakkaat-sivulta. Täältä löytyy myös tulostettava tieyksikkölaskelma koko tiestä.

Tarkempia ohjeita löydät NetWintiessä aina kunkin toimintosivun alareunasta.

Vinkki osakastietojen keruuseen

Wintien ylläpitoon ja NetWintiehen kuuluu myös tiekuntien kotisivupalvelu. Osakkaiden yhteys- ja liikennelajitiedot voi kerätä osakkailta sähköisesti tiekunnan kotisivujen kautta. Osakkaan täyttämät tiedot saa selväkielisenä tekstinä. Wintien käyttäjille on tarjlla myös konekielinen tiedosto, minkä voi lukea suoraan Wintiehen.

Matrisetin tuotevalikoimassa on myös paperisia kaksiosaisia ja itsejäljentäviä osakastietojen keruulomakkeita. Tieosakas täyttää lomakkeen sekä palauttaa toisen kappaleen tiekuntaan, jossa tiedot voidaan syöttää Wintie-ohjelmaan sekä suorittaa yksiköinti ohjeiden mukaan.