Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Matriset Oy ( Y-tunnus 0794750-4)

Osoite: Homavaarantie 32, 59720 UUKUNIEMI

Puh. 040 5589 137

Sähköposti: sales@matriset.fi

2. Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja

Puh. 040 5589 137

3. Rekisterin nimi

Matriset Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito ja hoito. Matriset Oy:n tuotteiden laskuttaminen, tuotelisenssien hallinta, asiakastuen hoito ja asiakkaiden tiedottaminen. Asiakasrekisterin teknisessä tuessa voidaan käyttää ulkopuolista luotettavaa tahoa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi

Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tunnistustiedot (Käyttäjätunnus/salasana)

Asiakkaan tilaamat tuotteet ja palvelut

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolahteet

Asiakkaan ilmoituksen mukaan tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Eurooman talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisterin ylläpidossa käytetään salattua tietoliikenneyhteyttä. Rekisteri on suojattu palomuurein ja siitä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Käyttäjillä on asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.